Галерија од нашите активности...

 


 

Бела вечер 2010

     
Отворање Предавање Д-р. Размоски прв дел Предавање Д-р. Размоски втор дел Предавање Д-р. Размоски трет дел Обраќање проф. Василески Планирано - реализирано прв дел Планирано - реализирано втор дел Доделување признанија